Chính sách K9Win bảo mật người dùng

Chính sách K9Win bảo mật tại trang game cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người chơi bằng cách sử dụng các biện pháp an ninh tiên tiến…

Nhà cái K9Win là ai ?

Địa chỉ website là: https://k9win.ca/

Thông tin cá nhân nào được lưu trữ tại K9Win ?

Dưới đây là các thông tin chi tiết về chính sách K9Win bảo mật tại trang game nhà cái:

Bình luận, dữ liệu cookie của người dùng trang game

Khi người chơi truy cập vào hệ thống và các bạn có thể truy cập tại K9Win. Qúy vị có thể để lại các thông tin bình luận có tại trang web của nhà cái chúng tôi. Người chơi sẽ được phép thu thập các thông tin và được hiển thị các thông tin chi tiết trong phần bình luận nội dung tại trang game nhà cái có trong chính sách K9Win của trang game. Đây cũng được xem là một trong những thông tin đã được bình luận trên website cổng game K9Win.

Người chơi có thể thu thập được các thông tin và các dữ liệu đã được hiển thị dựa trên các thông tin và biểu mẫu. Thông tin thu thập tại nhà cái đã được hiển thị trong các biểu mẫu và bình luận tại nhà cái. Người chơi sẽ được cung cấp các thông tin bình luận có tại website. Người chơi tại nhà cái sẽ cần tiến hành thu thập các thông tin và các dữ liệu đã được hiển thị. Đây là các thông tin chi tiết mà chính sách K9Win đưa ra về địa chỉ IP và chuỗi các thông tin mà người dùng đã truy cập.

Chính sách K9Win bảo mật đối với thư viện Media

Đây được xem là một trong những chuỗi thông tin ẩn danh và đã được tạo ra từ các thông tin từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hash). Người chơi có thể cung cấp các thông tin về dịch vụ tại Gravatar để xem bạn có đang sử dụng các sản phẩm đó hay không. Với các thông tin về chính sách K9Win bảo mật của trang game về Gravatar, hiện tại sẽ có tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi người chơi đã chấp nhận các thông tin chính bảo mật bình luận của bạn. Người chơi sẽ có các thông tin ảnh tiểu sử của bạn được hiển thị công khai trong ngữ cảnh bình luận của bạn.

Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS) đi kèm. Khách truy cập vào trang web có thể tải xuống và giải nén bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Dữ liệu Cookie người dùng

Nếu người chơi viết một thông tin bình luận tại website của nhà cái K9Win. Người chơi tại nhà cái có thể thêm các thông tin cá cược bao gồm: tên, email, địa chỉ website có tại cookie. Các thông tin cá cược này nhằm giúp bạn không cần nhập các thông tin nhiều lần khi viết các nội dung về bài bình luận khác và được bảo vệ bởi chính sách K9Win của chúng tôi. Cookie này cũng sẽ được lưu giữ duy trì trong vòng một năm.

Nếu như người chơi cần đăng nhập tài khoản thì cổng game K9Win sẽ thiết lập một cookie tạm thời để lưu trữ các thông tin có trên trình duyệt. Cookie này cũng sẽ không bao gồm các thông tin cá nhân và người chơi sẽ được gỡ bỏ các thông tin khi bạn đóng trình duyệt.

Thông tin chính sách K9Win đối với cookie sẽ được lưu trữ trong vòng 1 năm và thông tin đăng nhập gần đây nhất được lưu trữ trong vòng 2 ngày. Nếu như bạn chọn “lưu trữ” thì tài khoản của quý vị sẽ được lưu trữ trong vòng 1 năm. Tất cả các thông tin về lựa chọn hiển thị sẽ được lưu trữ gần đây nhất trong vòng một năm. Nếu bạn chọn cách thoát tài khoản thì các dữ liệu về cookies đăng nhập sẽ có thể bị xoá.

Nội dụng nhúng từ Wevsite khác trong chính sách K9Win

Trong nội dung bài viết có tại website thì người chơi sẽ bao gồm các thông tin về nội dung đã được nhúng có trong chính sách K9Win (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Các nội dung tại website sẽ được nhúng từ các trang website khác. Do vậy thì người chơi sẽ theo dõi được các thông tin về các hoạt động chơi cá cược một cách chính xác khi người chơi cho số lượng khách hàng đã truy cập website K9Win.

Những chính sách K9Win của website này cũng có thể thu thập được các thông tin về dữ liệu của bạn. Người chơi có thể sử dụng được các thông tin có liên quan như: cookie, nhúng các thông tin về trình theo dõi của một trong các bên thứ ba. Người chơi sẽ được giám sát các thông tin về các nội dung đã được tương tác đó. Nếu như người chơi có các thông tin về tài khoản và người chơi đã đăng nhập vào nội dung có trên website đó.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai tại K9Win?

Trường hợp người chơi yêu cầu đặt lại các thông tin về mật khẩu, địa chỉ IP. Người chơi sẽ cần cung cấp các thông tin về mật khẩu, IP truy cập và các thông tin sẽ được gửi về thông qua email mà bạn đã đặt lại.

Dữ liệu của quý vị tồn tại trong bao lâu?

Nếu bạn để lại các thông tin về bình luận và các dữ liệu sẽ giúp người chơi giữ lại được các thông tin vô thời hạn. Điều này thì chính sách K9Win của chúng tôi cũng có thể tự động nhận ra và người chơi có thể chấp nhận được bất kỳ các thông tin bình luận thay vì giữ chúng trong một khu vực đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đã đăng ký thông tin có tại website chúng tôi. Chúng tôi sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân mà người chơi đã cung cấp thì chúng tôi sẽ cần lưu trữ các thông tin cá nhân đã cung cấp trong phần hồ sơ đăng ký của người dùng.

Người dùng có thể xem, thêm các thông tin chỉnh sửa hoặc xóa các thông tin cá nhân của họ trong bất kỳ lúc nào (ngoại trừ người chơi không thể thay đổi các thông tin về tên người dùng của họ) trong chính sách K9Win bảo mật người dùng. Quản trị viên tại tảng website mà người chơi có thể xem và có thể chỉnh sửa các thông tin để chơi cá cược.

Các quyền mà nhà cái K9Win có thể khai thác với dữ liệu của mình?

Nếu như bạn có các thông tin về tài khoản tại chính sách K9Win trang website này thì người chơi có thể để lại các thông tin về nhận xét. Người chơi có thể thêm các thông tin đã được yêu cầu để nhận các thông tin về tệp dữ liệu cá nhân. Người chơi có thể lưu giữ các thông tin về dữ liệu tại nhà cái của bạn.

Người chơi cũng có thể yêu cầu các thông tin để nhận các thông tin về tệp dữ liệu đã lưu trữ. Các thông tin về dữ liệu cá nhân sẽ bao gồm các thông tin cá cược mà chúng tôi đã lưu giữ về bạn. Điều này sẽ không bao gồm bất kỳ thông tin nào về các dữ liệu cho mục đích chính có trong chính sách K9Win về pháp luật và hành chính.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của quý vị với ai ?

Các điều khoản và chính sách K9Win của chúng tôi sẽ không cung cấp các thông tin về dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kì một bên thứ 3 nào khác ngoài ứng dụng Google Analytics.

Do website của chúng tôi đã có cài đặt Google Analytics để có thể đo đạc các thông tin về hiệu suất có trên website. Người chơi nên cung cấp những thông tin sau đây, để có thể lưu trữ:

+ Tuổi tác và giới tính

+ Thiết bị lướt web người dùng

+ Địa chỉ IP truy cập

Thông tin liên hệ tại K9Win

Liên hệ hỗ trợ CSKH thông qua bài viết chính sách K9Win tại:

 • Địa chỉ : 17 Đ. Xuân La, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
 • Số điện thoại : +84921216499
 • Email : [email protected]
 • PostCode : 11206

Các sản phẩm Google mà nhà cái K9Win sở hữu

 • Google Maps :
 • Google Sites :
 • Google Folder :
 • Google Docs :
 • Google Sheets :
 • Google Slide :
 • Google My Maps :
 • Google Jamboard :
 • Google Form :
k9win.ca